Encounters in Art II 2018

Encounters in Art II – Tutkimuksen, taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnat

Perjantaina 26.10.2018 klo 9.00-16.00
Taidekeskus Ahjossa (Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu)

Seminaarin ohjelma on julkaistu! (Rullaa alaspäin.)

Meillä on ilo kutsua sinut valtakunnalliseen seminaariin Encounters in Art II, jonka teemana ovat tänä vuonna tutkimuksen, taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnat. Seminaari on suunnattu yhteisötaiteilijoille, tutkijoille sekä julkisen ja kolmannen sektorin taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Seminaarin järjestäjää Tutkiva ja mahdollistava taide -hanke (TuMaTa) yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi Taikusydän, Itä-Suomen yliopiston BOMOCULT-tutkimusalue, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ja Taidekeskus Ahjo.

Encounters in Art II -seminaarin keskiössä on hyvinvointi taiteen soveltavien menetelmien käytön ja kehittämisen tavoitteena. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä on käytetty laajasti julkisen taloudellisen tuen myöntämisen edellytyksenä, mutta myös yhtenä taiteellisen toiminnan oikeutuksena verrattain pitkään. Hyvinvoinnilla voidaan kuitenkin tarkoittaa monenlaisia asioita. Siihen voidaan viitata, kun puhutaan esimerkiksi itsensä toteuttamisesta, elämänlaadusta, voimavaroista, toimintamahdollisuuksista, osallisuuden kokemuksesta ja hyvän elämän edellytyksistä.

Suomessa on parhaillaan käynnissä useita hyvinvointiin liittyviä taide-, kulttuuri- ja tutkimushankkeita. Seminaarissa pohditaankin muun muassa seuraavia kysymyksiä: Kuinka ja millä ehdoilla soveltavat taidemenetelmät voivat toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen välineenä? Mitä hyviä käytäntöjä hankkeissa on tähän mennessä luotu? Kenen hyvinvointiin hankkeissa on keskitytty ja millaisesta hyvinvoinnista on kyse? Mitä eettisiä ja metodisia haasteita sisältyy hyvinvointiin kytkeytyvien hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja tutkimukseen? Entä millaisia katvealueita tai marginaaleja hankkeissa tai niiden myötä on tullut esille?

Seminaarin kutsupuhujina ovat dosentti Sari Karttunen ArtsEqual -hankkeesta ja projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf Taikusydän-verkostosta. Kutsupuhujat kartoittavat puheenvuoroissaan kulttuurihyvinvoinnin kenttää ja yhteisötaiteen mahdollisuuksia hyvinvoinnin luojana. Keskusteluun osallistuvat myös DraamaRäätälit Odotustila-forumesityksellään. Esitys suuntaa katseen sosiaalialan työntekijän kokemukseen ja tuntemukseen historialliseksi murrokseksi nimetyssä hetkessä, sote-muutoksen kynnyksellä. Forumteatteri ottaa yleisön mukaan pohtimaan ja ratkomaan tarinan kysymyksiä. Näytelmä avautuu yleisöä osallistavaksi keskusteluksi, jossa on lupa tuulettaa ajatuksiaan, haastaa ja jopa nauraa vakaville asioille. Esityksen taustatyössä on toteutettu useita asiantuntijahaastatteluja pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla sekä työpajatyöskentelyjä Valkeakosken sosiaalipalveluiden tiimeissä.

Yleisö pääsee osallistumaan myös TaM Ulla Turusen vetämään Cosplayland-työpajaan. Työpaja havainnollistaa OPM:n rahoittaman Kulttuurisensitiivisen ja osallistavan mediatyöpajakiertueen menetelmiä ja sen ytimessä on YLE:lle valmistuva nuorten dokumenttielokuva Cosplayland – nuoruuden maantiede. Taiteilijat Minni Hirvonen ja Eve Pietarinen puolestaan herättelevät osallistujia aamu- ja iltapäiväliikkeillään ja virittävät seminaaripäivään. Luentojen ja vuorovaikutteisen ohjelman lisäksi vuoropuhelua käydään posteriesitelmissä, jotka esittelevät taiteeseen ja hyvinvointiin liittyviä tutkimus- ja yhteisötaidehankkeita. Mukana ovat mm. Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi (Taiteen edistämiskeskus), Kirjastojen sanataidetoiminta osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä (Jyväskylän yliopisto) ja Tutkiva ja mahdollistava taide -hanke. Posterit ovat esillä Ahjossa koko päivän, ja yleisö voi tutustua niihin lähemmin ja keskustella tekijöiden kanssa kahvitauoilla. Seminaari kahvitarjoiluineen on avoin kaikille, mutta järjestelysyistä osallistujia pyydetään ilmoittautumaan seminaariin osoitteessa heli.paulasto(at)uef.fi. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 19.10. asti.

Seminaarin ohjelma 26.10.2018, Taidekeskus Ahjo

9.00–9.15    Järjestäjien alkupuheenvuoro (tutkijat Anna Logrén ja Heli Paulasto sekä läänintaiteilija Merja Pennanen)
9.15–9.30    Aamuliike (tanssitaiteilija Minni Hirvonen ja muusikko Eve Pietarinen)
9.30–10.15  Missä mennään kulttuurihyvinvointi? Katsaus kulttuurihyvinvointialan nykytilanteeseen ja tulevaan (Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö, Taikusydän)
10.15–10.30  Kahvitauko & posteriesittely
10.30–11.30  Yhteisötaiteen tila: kylmää, kuumaa vai jotain kolmatta? (Sari Karttunen, erikoistutkija, Cupore/ArtsEqual)
11.30–12.30  Lounas (omakustanteinen; keskustan ravintolat palvelevat)
12.30–12.45  Iltapäiväliike (Minni Hirvonen ja Eve Pietarinen)
12.45–13.30  Cosplayland-työpaja (TaM Ulla Turunen ja hanketiimi)
13.30–14.00  Kahvitauko & posteriesittely
14.00–15.30  Odotustila-forumteatteriesitys (DraamaRäätälit)
15.30–16.00  Kiitokset sekä vapaata keskustelua ja tutustumista Ahjon Juhlat/ Bileet/ Party/ Fest/ Hieje -näyttelyyn

Posterit:

Hanna Kleemola (JyU): Kirjastojen sanataidetoiminta osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
Anna Logrén & Heli Paulasto (TuMaTa, UEF): Hyvinvoinnin edistämisen ulottuvuudet monikielisessä- ja kulttuurisessa yhteisötaidehankkeessa (TuMaTa)
Merja Pennanen & Sanni-Maaria Puustinen (Taike): Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi

Lounasravintoloiksi suosittelemme mm. seuraavia: Mount Ganesh (Kauppakatu 23), Local Bistro (Koskikatu 9), Mumbai Kitchen (Kirkkokatu 25).

Lisätietoja
Itä-Suomen yliopisto:
Yliopistonlehtori, FT Anna Logrén, anna.logren(at)uef.fi
Yliopistonlehtori, FT Heli Paulasto, heli.paulasto(at)uef.fi
Tanssitaiteilija Minni Hirvonen, minni.hirvonen(at)gmail.com
Taiteen edistämiskeskus:
Läänintaiteilija Merja Pennanen, merja.pennanen(at)taike.fi

Yhteistyökumppanit