About

TuMaTa on Joensuussa vuonna 2016 aloittanut hanke, jonka tarkoituksena on tutkia hyväksymistä, yhteyksiä, kontakteja ja mahdollisuuksia taiteen ja tieteen keinoin. Hankkeessa syvennytään marginaalisuuden eri muotoihin vähemmistöjen näkökulmista. TuMaTa-hankkeen tavoitteena on mm. monikulttuurisuutta ja sen mukanaan tuomaa monikielisyyttä, toiseutta, vammaa ja sairautta koskevien ennakkoluulojen vähentäminen. Samalla hankkeessa kehitetään ammattimaisen osallistavan taiteen ja tieteen menetelmiä ja työkaluja. Taiteen ja tieteen välisessä vuoropuhelussa rajat limittyvät ja määrittyvät uudelleen. Tavoitteena on, että hanke toimii pilottina uudentyyppiselle rajoja ylittävälle yhteistyölle ja toiminnalle, jonka jatkuvuutta tuetaan ja tutkitaan monitieteisesti vaihtuvin teemoin. Tutkiva ja mahdollistava taide tarkoittaakin sekä taiteen että tieteen tutkivaa ja mahdollistavaa otetta.

Hankkeen ytimessä on joensuulaisen tanssitaiteilija Minni Hirvosen johtama integroitu taidekollektiivi Able Art Group. Monikulttuurinen ja -kielinen Able Art Group II valmisti vuoden 2017 aikana produktion Vallan kahva. Able Art Group III:n teemana on vuonna 2019 ikääntyminen ja Tulevan teille kudon -työpajatoiminta. Hankkeen tutkijoina toimivat tällä hetkellä kielitieteilijä FT Heli Paulasto ja taiteensosiologi FT Anna Logrén Itä-Suomen yliopistosta (tutkimustavoitteista tarkemmin blogissa). Tutkimusryhmä on avoin uusille jäsenille; jos tematiikka kiinnostaa, ota yhteyttä!

TuMaTa is a project launched in Joensuu in 2016 with the aim of examining acceptance, links, contacts and possibilities by means of art and science. The project focuses on different forms of marginality from minority perspectives. TuMaTa’s objective is to reduce prejudice concerning multiculturality and associated multilinguality, otherness, disability and illness. At the same time, the project aims at developing professional methods and tools for community-engaged art and science. In the dialogue between art and science, their borders become overlapped and redefined. The long-term objective of the project is to pilot new forms of collaboration and activity and carry these forward using cross-disciplinary methods and varying themes. Researching and investigative art involves also the enabling capacity of science in this context.

At the heart of the project is the integrated art collective Able Art Group, led by Joensuu-based dance artist Minni Hirvonen. Multicultural and multilingual Able Art Group II prepared the production Vallan kahva (a Finnish idiom which translates roughly as A grip on power) during 2017. The theme of Able Art Group III in 2019 is aging and the workshop Tulevan teille kudon (I will weave you the future). The researchers of the project are, at the moment, linguist Heli Paulasto (PhD) and sociologist of art Anna Logrén (PhD) from the University of Eastern Finland (more about our research aims in the blog). The research group is open to new members; if you are interested in these themes, please get in touch!

Contact

Ota yhteyttä! Get in touch!